τι θέλω και τι μπορώ

 

Θέλω να ζω σε μια πόλη ανοικτή και ασφαλή για όλους τους κατοίκους της. Θέλω να ζω σε μια πόλη φωτεινή και υγιή.

Θέλω και μπορώ να συμβάλω στο να γίνει η Αθήνα μια τέτοια πόλη.

Υγιής είναι η πόλη που συνεχώς δημιουργεί και βελτιώνει το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Η πόλη που αναπτύσσει και διευρύνει τους διαθέσιμους πόρους που η κοινότητα προσφέρει στα μέλη της. Η πόλη που τους επιτρέπει να αλληλοϋποστηρίζονται στην εκτέλεση όλων των λειτουργιών της ζωής και για να αναπτύξουν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους. Η πόλη όπου οι κάτοικοί της ολοκληρώνονται ως άτομα για να παίξουν έναν εποικοδομητικό ρόλο στο κοινωνικό σύνολο.

Η αρμονική ανάπτυξη του ιστού της υγιούς πόλης απαιτεί από και τους 3 τομείς της, «Δημοτική Αρχή (Κράτος) – Επιχειρηματικότητα (Αγορά) – Κοινωνία των πολιτών» να παίζουν πλήρως και σωστά τον ρόλο τους.

Θέλω και μπορώ να θέσω στην υπηρεσία του Δήμου τα 23 χρόνια εμπειρίας που έχω στην Αγορά και τα 30 χρόνια εμπειρίας που έχω συσσωρεύσει στον κοινωνικό εθελοντισμό.

Το νοικοκύρεμα της πόλης και οι υποδομές που αναπτύχθηκαν και εδραιώθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας επιτρέπουν πια όχι μόνο να οραματιζόμαστε αλλά και να προγραμματίσουμε τις δράσεις για την επόμενη μέρα.