θέσεις

Θέση μου για την συμμετοχή στα κοινά

Όσο μικρότερη είναι σε μέγεθος μια κοινότητα, τόσο λιγότερο μπορεί να είναι ανεκτό το δημοκρατικό έλλειμμα. Τούτο θεραπεύεται με τη συμμετοχή.

Η συμμετοχή δεν συνίσταται στην προσέλευση στην κάλπη κάθε 3, 4 ή 5 χρόνια μα στην καθημερινή άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Πώς να διαμαρτύρεσαι για την καταπάτηση των δικαιωμάτων που δεν ασκείς;

Το Δικαίωμα στην πόλη συμπεριλαμβάνει μιαν ολόκληρη σειρά δικαιωμάτων που το συναπαρτίζουν: δικαίωμα στην Υγεία, δικαίωμα στην ασφάλεια, δικαίωμα στη μόρφωση, δικαίωμα στο φως, δικαίωμα στην πρόσβαση και πολλά ακόμη

Πολλές πολλές ψηφίδες που η καθεμία φαντάζει μικρή μα που αλλάζουν την ζωή κάθε μέρα και που συνθέτουν το δικαίωμα στην πόλη όπως το θέλουμε.

Θέση μου για την διάκριση ρόλων στον δημόσιο βίο

Η αρμονική ανάπτυξη της κοινωνίας μπορεί να επιτευχθεί όταν ό καθένας από τους τομείς ( Κράτος – Αγορά – Κοινωνία των πολιτών) ασκεί σωστά τα καθήκοντά του.

Όταν δηλαδή το Κράτος θα ασκεί σωστά την μέριμνα που οφείλει να ασκήσει υπέρ της ευημερίας και της ασφάλειας των πολιτών και όταν δεν θα υποκαθιστά την επιχειρηματικότητα ή δεν θα χειραγωγεί την Κοινωνία των πολιτών. Όταν η Αγορά θα επιχειρεί χωρίς να στηρίζεται σε κρατικές επιδοτήσεις ή παρεμβατισμό και όταν δεν θα χρησιμοποιεί αγοραία την Κοινωνία των πολιτών. Όταν η Κοινωνία των πολιτών θα είναι ανεξάρτητη και διάφανη και όταν οι οργανώσεις της και οι εκφάνσεις της θα είναι πραγματικά Μη-Κυβερνητικές. Τότε και μόνον τότε θα έχουν και οι τρεις το δικαίωμα και την υποχρέωση να ελέγχουν πλήρως τους άλλους δυο.

Το έργο που πρέπει να παραχθεί για να χτιστεί το γενικότερο καλό μπορεί να προκύπτει και από τον κάθε τομέα ξεχωριστά αλλά και από κάθε πιθανό συνδυασμό ανά δύο ή και από τους τρεις μαζί.

Θέση μου για τον δημόσιο λόγο

Οι παλιοί έλεγαν πως τα μεγαλύτερα ψέματα λέγονται πριν τις εκλογές, μετά το ψάρεμα και στον έρωτα.

Ο δημόσιος λόγος μπορεί να είναι χρήσιμος στον πολίτη-δημότη μόνον όταν βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία ερμηνευμένα με ορθό λόγο. Θεωρώ εντούτοις πως όλοι οι υποψήφιοι σε όλους τους συνδυασμούς καλοπροαίρετα συμμετέχουν στα κοινά με τον τρόπο που ο καθένας πιστεύει και αντιλαμβάνεται ως τον πιο σωστό και τον πιο κατάλληλο. Γι’ αυτό και όσο διαφορετικό κι αν είναι το σχέδιο κοινωνίας που έχει ο καθένας μας στο μυαλό του, έχει σημασία να μπορούμε να συνομιλούμε δημιουργικά και την επομένη των εκλογών. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς έχουμε συμπεριφερθεί ο ένας στον άλλον κατά την προεκλογική περίοδο και κυρίως από το πώς θα έχουμε αντιμετωπίσει την πραγματικότητα και τον δημότη.